Home

WeRKpartners = samenwerkingsverband ruimtelijke kwaliteit

WeRKpartners geeft handen en voeten aan ‘ruimtelijke kwaliteit’ bij gebiedsontwikkeling.

WeRKpartners hanteert drie kerngedachten over ruimtelijke kwaliteit:

 

1 Ruimtelijke kwaliteit is overal en voor iedereen anders.

In ieder proces is gerichte communicatie nodig om ruimtelijke kwaliteit te benoemen en concreet te maken. Dialoog over kwaliteitsambities en -percepties levert inzicht op in overeenkomsten en verschillen, en: maakt keuzes expliciet. De matrix ruimtelijke kwaliteit helpt daarbij.

2 Ruimtelijke kwaliteit groeit in een cyclisch planproces.

Gebiedsprocessen nemen veel tijd in beslag. Op die lange weg is continu aandacht voor kwaliteit nodig. Ruimtelijke kwaliteit groeit alleen als deze voortdurend wordt gekoesterd. Steeds moeten we het hele planproces in beeld hebben. Bij de overgang tussen planfasen is het nodig kwaliteitsambities- en concepten zorgvuldig over te dragen. Het cyclische planproces wordt steeds opnieuw doorlopen.

3 Gebruikers staan centraal en geven eindoordeel.

Deskundigen zijn hard nodig in de verschillende fasen van gebiedsprocessen. Maar uiteindelijk beoordelen de gebruikers en beheerders van gebieden de ruimtelijke kwaliteit. Hun kennis en ervaring is vanaf het begin betrokken in gebiedsprocessen. Steeds is er aandacht voor rollen en samenspel.